BEARBETA GENOM LEKEN 

låt era känslor blomma ut och där ni kan bearbeta, läka och kliva vidare tillsammans!

Den fantastiska leken kan göra så mycket för våra hundar och oss själva när det kommer till känslor. 


Med lekens hjälp kan vi hjälpa hundens nervsystem och dess signalsubstanser att fungera normalt igen. Vi kan bearbeta trauman, stress, impulskontrollbrister, "stacking" och känslor. 


Dessa lekövningar du och din hund kommer att få ta del av i denna kurs syftar till att ge er förutsättningar att väcka känslor, våga känna och börja bearbeta dem tillsamman för att kunna skapa nya strategier för att hantera det som kan kännas jobbigt, svårt eller där hunden känner att den "tappar" kontrollen. 


Ofta är vi snabba på att gå direkt till olika metoder eller övningar där vi ska lära hunden nya beteendesvar som vi önskar att den gör i situationer som väcker starka känslor i hunden. Vi glömmer att just känslorna i sig är viktiga och genom att låta hunden känna och uppleva känslor under trygga former kan hjälpa till att bearbeta och där vi visar att känslor inte är farliga i sig. 


Genom dessa lekövningar (core-övningar) kan vi stimulera och rehabilitera käsnlor av aggression, frustration, rädsla och reaktivitet utan att det kopplas till ett för hunden verkligt hot. Det blir en frizon där alla känslor får ta plats och finnas under ett tryggt format. En form av inre exponeringsterapi. 


Häng med under dessa fem veckor och låt era känslor få ta plats! 


Innehåll:

Kursen pågår i fem veckor via en sluten Facebook - grupp där du och din hund varje vecka får möta en lek som har för syfte att bearbeta en känsla. 


Du får även: 

  • En föreläsning varje vecka samt en uppgift 
  • Möjlighet att boka in enskilt zoom möte under kursen gång, 40 minuter 
  • Gruppzoom erbjuds två gånger under kursen, 40 minuter  
  • Obegränsad feedback av mig under hela kursen 


(fem lekar, fem föreläsningar med varierande längd, ett eget zoom möte samt två grupp zoom)


Det bästa är att du har tillgång till materialet livet ut så du kan gå kursen helt i din egen takt. 


Plats, tid och datum:

Online via en sluten Facebook - grupp med start 26/3 


Inga tider du behöver passa, zoom möten spelas in så kan du inte närvara kan du se i efterhand 


Ålder:

Passar alla åldrar 


Investering:

100 kr