MÅNADENS TIPS !

Kartlägg din hunds stress, för att stressreducera - minimera stress i din hunds liv.


Kroppen är gjord för att klara av viss stress det är när stressen blir långvarig eller hunden får flera små stresspåslag utan vila, sömn och återhämtning det kan bli problematiskt .


Hur ska man då veta om ens hund utsätts för, för mycket stress eller är över - understimulerad? Vi kan se detta på hundens mående men ibland kan det vara svårt.

Då kan vi kartlägga hundens stress för att få se "svart och vitt" samt att vi lättare ser hur vi kan minimera stress, skapa återhämtning och titta över hundens vardag (får hunden sina behov tillgodosedda)


Vad ska vi då kartlägga?

FYSISK STRESS- skapas av att hunden inte kan/får möjlighet att återhämta sig, smärta, störningar i rörelseapparaten, brist på eller oförmåga att få röra på sig, för mycket rörelse, utrustning som skapar obehag, sjukdom, under - överbelastning osv.


KEMISK STRESS - skapas av den inre och yttre omgivningen. Dålig kost, bristande näringsinnehåll, skräpmat, socker, kemikalier, för lite utomhusvistelse och dagsljus . En inre stress som kan skapa en yttre.


EMOTIONELL STRESS - en känslomässig stress som innefattar hundens kognitiva förmåga och känsloliv. Hur ser hundens livssituation ut och hur upplever hunden sin livssituation. Vardag - får sina behov tillgodosedda, realtioner som i familjen, flocken, brist på eller osunt umgänge, levnadsmiljö, närmiljön, hemmet, dagis parken osv.


ÅTERVUNNEN STRESS - stress som lagras (t.ex. triggerstacking) och obearbetade känslor.


Det är dessa vi ska titta på när vi kartlägger stress i hundens liv. Vi ska fundera över vad som fyller hundens stresshink och hur vi kan tömma den lite.


Det är också viktigt att komma ihåg att det inte bara är negativa känslor som skapar stress utan även t.ex:

Hejdlös lek med en annan hund under längre tid eller för ofta. Det skapar adrenalin som är ett stresshormon

Boll/pinnkastning att jaga efter triggar även det adrenalin

Det är klart vi kan göra dessa saker då och då men vi behöver titta på hur ofta och hur länge, behövs det minskas på, bytas ut till något annat som tex matsök, en promenad tillsammans med hundkompisen istället för lek, pausa i leken och träna tillsammans osv.


Missa inte att premenuera på mitt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till här nedan:

Vi kan jobba med hur många stressreducerande övningar som helst men om vi inte även plockar bort, minskar eller byter ut det som faktiskt orsakar stressen kommer vi ingenstans. Helheten är viktig!


Så kartlägg vilka stresspåslag din hund utsätts för i sin vardag (fysiskt, kemiskt, emotionellt och återvunnen)

Lägg inga värderingar i detta utan konstatera bara att din hund blir stressad och det är orsaken bakom.


Under 2 veckor anteckna när din hund blir stressad.

 • Vid hundmöten eller människomöten?
 • Trafiken, cyklister, skidor osv?
 • Dagis eller att vara ensam hemma?
 • Av grannens barn?
 • Av grannen själv?
 • När det ringer på dörren?
 • När barnen leker och härjar?
 • Vid hantering?
 • Lek med hundkompis?
 • Boll/pinnkastning?
 • När den hör ljud?
 • Löptikar?
 • Känner den sig ofta hotad och i behov av att försvara sig? Av vad/vem?
 • Är den rädd, traumatiserad eller utvecklat PTSD, osäker, arg, vad är orsaken och hur ofta får den stöta på det i sin vardag?


Anteckna även vad du tror orsakar stressen:

 • Är det emotionell, fysisk, kemisk eller återvunnen stress?
 • Har den ont?
 • Är den trött?
 • Har den ätit dåligt?
 • Är det löptikar i närheten?
 • Har den fått för stort adrenalinpåslag av att få leka?Vilka saker kan du plocka bort helt, dra ner på eller byta ut ur hundens vardag?

Kan du ge din hund mer sömn, vila och återhämtning?b

Kan du byta ut bollkastningen mot en annan aktivitet så ni kanske bara kastar boll någon dag i veckan?

Lycka till !


Vill du ha hjälp med detta och bolla frågor eller få tips och råd om vad som behöver plockas bort, bytas ut eller minskas på?

Boka en konsultation online med mig så hjälper jag dig och du får även en PDF efter mötet så du behöver inte komma ihåg elLer anteckna själv.

500 kr 60 minuter där 100 kr skänks till @black_dog_foundation